Elkom EkoSoft Standart Ticari Paket

Ticari hareketleri yoğun, Cari ve Stok kartları sayısı fazla olan, ekonomik imkanları iyi olan, büyüme ve kurumsallaşma hedefi olan firmalar için tasarlanmıştır.

Detaylı şekilde Cari hesapların Borç-Alacak Vade durum analizini, Stok Envanter durumum analizini, Kar-Zarar analizini yapacak, Fatura, İrsaliye kullanacak, Kasa, Gider-Masraf takibini, Banka hareketlerinin takibini, yapacak Ticari İşletmeler için uygun bir pakettir.

Ticari Ön Muhsabe Programı İndir

Genel Özellikleri

 • Kayıtlı carilercariler Borç-Alacak durum, ekstre, raporları ve hesap takipleri.
 • Stok envanter, Stok hareket takipleri, raporlar, Stok Fişleri, Depo Fişleri ve hareketleri.
 • Alış-Satış İrsaliye hareket kayıt ve raporları.
 • Alış-Satış Fatura hareket kayıt ve raporları.
 • Müşteri ve firma Çek/Senet hareketleri, takibi ve her türlü raporları.
 • Detaylı tüm modüllerde ekrana ve yazıcıya raporların alınması.

Program Modülleri

 • Cari Hesap Takibi
 • Stok Takibi
 • Kasa Takibi
 • Fatura/İrsaliye Takibi
 • Çek/Senet Takibi
 • Banka Takibi